Skip to main content

KENDİ EKOSİSTEMİNİ ONARAN KENT İÇİ PARK:
BİR MADEN OCAĞININ YENİDEN KULLANIMI

“Pendik Millet Bahçesi, eski ytong alanı ve maden ocağı arazisinin dönüştürülmesi, bozuk alan iyileştirilmesi ve bir anlamda doğa onarımını içeren bir şehir içi parkıdır. Çok özel bir topoğrafyaya ve etkili bakılara sahiptir. Aslında bir dönemin en temiz havası olan mesire alanlarıyla bilinen geniş bir doğa parçasının kent baskısından kurtarılabilecek son alanlarından birisi niteliğindedir ve İstanbul Anadolu yakasına hem kültürel hem de doğal olarak kazandırılan bir alan olma özelliği taşımaktadır. Projede öncelikle arazinin eğimiyle toplanacak suların maden açmalarına yönlendirilmesiyle kendiliğinden oluşacak bir gölet ve su ekosistemi oluşturulmuştur. Bununla birlikte hem yakın çevrede yaşayanların hem de şehirlilerin, bir tepe formasyonunda oluşturulmuş koru ekosistemi içinde yürüyebilmeleri, koşabilmeleri, dinlenebilmeleri sağlanmıştır. Oluşturulan farklı tematik nişlerde her yaştan kullanıcının kendini mutlu hissedeceği ortamlar oluşturulmuştur.
Çocuk ve genç temasının çok okunaklı olarak işlendiği Pendik Millet Bahçesi içindeki maden ocağı, tam anlamıyla kendine yeten bir doğa projesi olarak bölgeye yepyeni bir enerji kazandıracak niteliktedir… Özellikle yakın çevrenin sosyokültürel yapısına duyarlı olan ve gelişime açık nitelikli yeşil alanların kazandırılmasında rol alabilecek Pendik Millet Bahçesi, farklı özelliklere sahip kentlinin isteyerek ve severek kullanacağı yeni doğa parçaları olarak kent sistemine dahil olacak.

Parkta, ocak açması ve çukurun bir göl ekosistemine dönüştürülmesi, eski dinamit deposu alanının çocuklar için bostana dönüştürülmesi çok heyecanlı süreçlere olanak tanımaktadır.
Bu gelişim sürecinin kentli tarafından izlenecek olması, kavağa hakettiği itibarı geri kazandıran ocak göleti aynı zamanda serbest oturma elemanları, suya uzanan köprü ve çıkmaları, oturma bölgesi ile rekreatif bir potansiyel oluşturmuştur.

DS MİMARLIK
Mimar-Peyzaj Mimarı Doç. Dr. Deniz Aslan